• Arjan

Circle of Courage – onderwijs zonder dwang

De indianen in Noord-Amerika gebruiken binnen hun onderwijs nauwelijks dwang. Hun onderwijs-filosofie gaat uit van de universele groeibehoefte van kinderen: vrijgevigheid, saamhorigheid, onafhankelijkheid en meesterschap. The Circle of Courage blijkt moedige mensen op te leveren, met een sterke persoonlijkheid. Westers onderwijs gaat juist wel uit van dwang, met als gevolg angst, onverschilligheid en egoïsme. Tijd om bij te leren.


De indianen in Noord- Amerika staan bekend om hun moed en krachtige persoonlijkheid. En dan lijkt het vreemd dat dit wordt bereikt via een opvoeding zonder dwang. Terwijl wij in onze westerse wereld vrijheid hoog in het vaandel hebben, is onze maatschappij feitelijk gebaseerd op angst en controle. Zoals dat in het westerse onderwijs ook het heersende model is. Eigenlijk is er binnen het westerse schoolsysteem geen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, vrije keuze en creativiteit. Cito-scores, toetsen en eindrapporten zijn in alle gevallen maatgevend, waarbij de toetscriteria landelijk worden vastgesteld en economische belangen daarin centraal staan - niet het kind. Vrijheid van ontwikkeling is in onze westerse wereld beperkt en sterk gekanaliseerd. De vraag is of we met ons westerse rigide systeem de huidige ecologische crisis gaan oplossen...


Circle of Courage

De inheemse indianen in Noord- Amerika gebruiken in hun opvoeding de Circle of Courage. Deze gaat uit van de vier universele groeibehoeften van kinderen: vrijgevigheid, saamhorigheid, onafhankelijkheid en meesterschap. Ook uit westers ontwikkelings-onderzoek blijkt inmiddels dat dit dé gereedschappen zijn voor de ontwikkeling van eigenwaarde: deugd, betekenis, macht en competentie, waarmee de inzichten van westers onderzoek en indiaanse intuïtie goed overeen blijken te komen.


1. De geest van Vrijgevigheid

Een eerste deugd in het leven is vrijgevigheid. Het centrale doel in de indiaanse kinderopvoeding is het leren van onbaatzuchtigheid. In de woorden van een Lakota-chief: ‘Je zou in staat moeten zijn om je meest geliefde bezit weg te geven zonder dat je hart sneller klopt.’ Door anderen te helpen, ontwikkelen jongeren hun eigen waardigheid: ze leveren een positieve bijdrage aan een ander mensenleven.

The Spirit of Generosity: Een goed karakter wordt via het geven om anderen gecultiveerd. Zodat iedereen kan zeggen: “Ik heb een doel in mijn leven.”

2. De geest van Saamhorigheid

De indiaanse cultuur is gebouwd op gemeenschapszin. Bij de Lakota-indianen is dé kernwaarde het behoren tot de stam: ‘Voel je verwant aan iedereen die je kent’. Door anderen te behandelen als naaste verwanten worden sterke sociale banden gesmeed die iedereen aanzetten tot respectvolle relaties. Door de geschiedenis heen heeft altijd de stam en niet het gezin gezorgd voor het voortbestaan van de cultuur. Zelfs als ouders wegvielen of zich onverantwoordelijk gedroegen, was de stam er om de volgende generatie te voeden.

The Spirit of Belonging: Het universele verlangen naar verbinding met mensen wordt gestimuleerd door vertrouwensrelaties. Zodat iedereen kan zeggen: “Er wordt van mij gehouden.”

3. De geest van Onafhankelijkheid

Macht is in de westerse cultuur gebaseerd op dominantie, maar in de inheemse tradities betekent macht: opkomen voor het recht op onafhankelijkheid. In tegenstelling tot gehoorzaamheid en discipline als model voor macht, is de inheemse leer ontworpen om respect en innerlijke discipline te ontwikkelen. Van jongs af aan worden kinderen aangemoedigd om zelfstandig beslissingen te nemen, problemen op te lossen en persoonlijke verantwoordelijkheid te tonen. Volwassenen zijn het voorbeeld, ze kweken en onderwijzen waarden en normen, en ze geven feedback. Maar kinderen krijgen alle mogelijkheden om zelf keuzes te maken, zonder dwang.

The Spirit of Independence: Vrije wil wordt gestimuleerd door verantwoordelijkheid. Zodat iedereen kan zeggen: “Ik heb de kracht om beslissingen te nemen.”

4. De geest van Meesterschap

Competentie wordt in traditionele culturen gewaarborgd door het overal aanwezige meesterschap van anderen te koesteren. Kinderen word geleerd om altijd te kijken en te luisteren naar mensen met meer ervaring. Een persoon met meer bekwaamheid wordt gezien als voorbeeld, om van te leren, en niet als rivaal of concurrent. Ieder mens streeft van nature naar meesterschap voor persoonlijke groei, en niet om superieur te zijn aan iemand anders. Mensen hebben een aangeboren drang om competent te worden en problemen op te lossen. En succes in het overwinnen van uitdagingen versterkt dan het verlangen om meer te bereiken.

The Spirit of Mastery: De aangeboren honger om te leren wordt gestimuleerd door alledaagse dingen te leren beheersen. Zodat iedereen kan zeggen: “Ik heb ik succes.”

The Circle of Courage - het indiaanse model voor opvoeding vanuit diep respect voor kinderen en de eigen cultuur.
The Circle of Courage - het indiaanse model voor opvoeding vanuit diep respect voor kinderen en de eigen cultuur.

Moedig en respectvol vs. angstig en egoïstisch

De inheemse Amerikanen, de indianen, voeden hun kinderen dus op tot moedige, respectvolle mensen, niet door harde dwang te gebruiken, maar door kinderen met groot respect te behandelen. Ons westerse onderwijssysteem gaat juist uit van dwang en laat weinig ruimte voor de ontwikkeling van de eigenwaarde van onze kinderen. Dat maakt kinderen angstig, slaafs, onverschillig en egoïstisch.


Het oplossen van de huidige problemen in de wereld (de ecologische crisis, de milieu- en de klimaatproblemen) vraagt om moedige mensen. Mensen die respectvol zijn naar anderen, het ecosysteem, het klimaat en het milieu. Het zou goed zijn om de Circle of Courage ook in het westerse onderwijs als uitgangspunt te nemen. Angst en egoïsme stonden aan de basis van onze huidig problemen. En zoals Einstein al aangaf: 'Er zijn andere manieren van denken nodig om problemen op te lossen, dan die waarmee de problemen zijn veroorzaakt'.


Zie verder:

https://www.filmsforaction.org/articles/the-circle-of-courage-native-american-model-of-education/

1.089 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven