top of page
  • Arjan

De nieuwe wereld ontwaakt

Bijgewerkt op: 7 apr. 2022


Onze 'beschaving' blijkt vooral te bestaan uit het willen vasthouden van bezit, status en macht. Maar we lijken wakker te worden. De beslissingen die we de komende decennia nemen, stippelen de weg uit voor de mensheid en al het leven op deze aarde. Gaan we richting harmonie of richting chaos, richting stabiliteit of richting vernietiging. De nieuwe wereld is dichterbij dan we denken...


Christopher Chase, 'The Global Butterfly Effect', in: Uplift Connect


Christopher: “Als je het nieuws beluistert, klinkt het niet goed. De media waarschuwen voor de opwarming van de aarde, terrorisme, racisme, ongelijkheid, economische instabiliteit en ecologische ineenstorting. De meeste van die problemen zijn reëel. Maar de media en onze leiders zien niet hoe al die problemen simpelweg symptomen zijn van hetzelfde: de destructieve manieren waarop de zogenaamde ‘ontwikkelde’ beschavingen de wereld zien en zich gedragen. Maar de tijd is gekomen dat de mens zijn eigen bewustzijn verder zal ontwikkelen. Door (als soort) volwassen te worden en een hoger niveau van wijsheid, compassie en creativiteit ontwikkelen kunnen we de problemen oplossen.”

Christopher: “De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hangt af van het feit of mensen minder materialistisch, angstig en gewelddadig worden en meer vrijgevig, vredig en zorgzaam. Dat vereist dat miljarden mensen ‘wakker worden’, vanuit een gevoel van saamhorigheid en liefde voor de menselijke soort en de natuurlijke wereld om ons heen. Voor het bestaan van Moeder Aarde is dat nodig - dat wensen transformeren van een egoïstisch rupsje Nooitgenoeg (die zonder na te denken alleen maar consumeert), naar een meer spiritueel vlinderachtige wezen, die zich wijselijk gedraagt en dansend tussen de bloemen plezier haalt uit het leven.”


Christopher Chase gelooft er wel in. “In de chaostheorie (de studie van dynamische systemen) wordt uitgegaan van butterfly effect: door zeer kleine numerieke afrondingsfouten in computermodellen, ontstaan zeer uiteenlopende resultaten. Dit effect is ook relevant voor het leven op aarde als dynamisch systeem, omdat een kleine verandering of activiteit in het ene deel van de wereld onnoemelijke gevolgen kan hebben in een ander deel van de wereld. En zo heeft, op dezelfde manier, iedereen de potentie om grote veranderingen in gang te zetten – door schijnbaar kleine acties.”


Hoe het huidige denken ontstond

Christopher: “Al duizenden jaren worstelen mensen in Westerse culturen met illusies die we zelf hebben gecreëerd. Vanuit een dualistische ‘wij tegen de anderen’ gedachte, zitten we in een gezamenlijke nachtmerrie van roofzuchtige en feodale maatschappelijke structuren. Want dat is hoe we denken. Door de eeuwen heen is het idee van scheiding en superioriteit de basis geweest van de Westerse beschaving: mannen versus vrouwen, koningen versus burgers boeren, mensen versus de natuur, enz. We hebben muren gebouwd, in ons hart en in onze geest, en een gevoel gecreëerd van zonde en eenzaamheid, vanuit de overtuiging dat we worden geregeerd door een hemelse God ergens ver weg.”

Christopher: “Met dat dualistische denken kwam de nadruk te liggen op een lineair tijdsmodel, waarin ons bewustzijn steeds meer bezig is met de gewenste toekomst en met een geïdealiseerde verleden. Maar door ons als mens steeds meer te richten op verleden en toekomst, werden we ons steeds minder bewust van het magische van dit moment: de waarde en het HIER en NU. Bezig zijn met verleden en toekomst – zo onderwijzen we nog steeds onze kinderen, en zo zijn onze voorouders al eeuwen misleid. Het denken in verleden en toekomst heeft de geschiedenis van de mensheid bepaald: de vijandigheden tussen rassen en culturen, nationalisme, slavernij, religie als waarheid, militarisme als methode, het verwerven van rijkdom en macht door de heersende elite als doel voor onze economische en politieke systemen, met als uitgangspunt dat onze manier van leven de beste is.”


Waarom is het zo moeilijk geweest om het denken te veranderen?

Christopher: “Gedeeltelijk, denk ik, is het omdat de ‘beschaafde’ structuren in de maatschappij er alles aan doen om het in stand te houden. Onze instellingen zijn ontworpen om rijkdom te verwerven voor de machthebbers, om de controle te behouden en om hun bestaan te verdedigen. Maar vooral geloof ik dat we als mens niet zijn veranderd omdat te veel mensen nog steeds zijn gehypnotiseerd zijn. We identificeren ons gevoel van eigenwaarde met status, macht, carrière, ras, religie, geslacht, politiek perspectief of nationaliteit. Ten onrechte geloven we dat rijkdom, status en macht geluk brengen en dat de enige manier om complexe problemen op te lossen is om ‘de tegenstander te verslaan’.”


“Misschien zijn de historische systemen die ons denken hebben ingeperkt wel precies wat we nu nodig hebben: om onze geest te transformeren, onze angsten los te laten en onze beperkte culturele ideeën over identiteit te ontstijgen. Zoals Eckhart Tolle schreef, ‘je bent niet IN het universum, je BENT het universum’. Ofwel: je bent een intrinsiek onderdeel ervan. Uiteindelijk ben je geen persoon, maar een brandpunt waar het universum zich bewust wordt van zichzelf. Een wonder. We zijn de afstammelingen van de sterren en sterrenstelsels, we zijn kinderen van de oceanen en de bossen, creatieve uitingen van de natuur. Een even belangrijk deel van deze planeet als de rivieren, bomen, bergen en vlinders.”


Het transformeren van onze manier van denken

Christopher is duidelijk: “Al duizenden jaren proberen kunstenaars, dichters, profeten en wijzen de ‘beschaafde’ mensen te helpen om wakker te worden: uit hun eigen waanideeën. Om te zorgen dat mensen zich laten leiden door liefde en wijsheid, in plaats van door materialisme en angst. Van Jezus tot Boeddha, van Shakespeare's ‘Romeo & Julia’ tot de gedichten van Blake, van Victor Hugo's ‘Les Miserables’ tot de schilderijen van Van Gogh, en inmiddels de ‘Wizard of Oz’, Pink Floyd's ‘Dark Side of the Moon’, Led Zeppelin's ‘Stairway to Heaven’ en James Cameron's ‘Avatar’- de boodschap van liefde was er altijd. Er was een grote creatieve uitbarsting en visie in de jaren '60, maar toch bleven de instellingen, de materialistische levenswijze en het mechanistische wereldbeeld uit het verleden een verpletterende hypnotiserende kracht uitoefenen.”

Christopher: “Maar ik zie een kentering in het denken ontstaan. Technologie en wereldwijde industrialisatie hebben inmiddels de rivieren, bergen en bossen om ons heen in een verbazingwekkend tempo vernietigd. De laatste vijf decennia hebben steeds meer mensen de ecosystemen van de natuur ineen zien storten. En naarmate steeds meer mensen wakker worden met een dieper gevoel van (verlies van) identiteit (als universele wezens) zijn we gemakkelijker in staat om oude denkpatronen en overtuigingen te ontstijgen. Door de natuurlijke systemen goed te observeren en te bestuderen, kunnen we onze oude manier van denken veranderen.”


Samenhang zien, verbetert de wereld

Christopher: “Hoe we de wereld zien heeft een sterk effect op hoe we ons tegenover anderen gedragen. Als we een wereld in oorlog zien - een wereld van concurrentie en strijd - reageren we op die manier, defensief en agressief, en proberen we controle uit te oefenen. Maar als we een wereld zien waarin alles met elkaar verbonden is, reageren we creatiever, rechtvaardiger en onbaatzuchtiger. Als individuen moeten we ‘de verandering’ zijn, zoals Gandhi het formuleerde. We moeten onze geest bevrijden, en onze manier van denken, voelen en gedragen veranderen. Van spirituele groei een prioriteit maken, zodat de angst kan worden overstegen. Zoek vervolgens anderen die de wereld op dezelfde manier zien: die de verbondenheid met alles herkennen. Samen kunnen we boven de waanbeelden van de mens uitstijgen en een nieuwe wereld tot stand brengen.”


Christopher: “Zolang we het universum zien als een verzameling losse stukjes, is het voor de ‘beschaafde’ mens moeilijk om te zien hoe alle onderdelen samenhangen en een groter geheel vormen. Als gevolg daarvan heeft de moderne technologisch ´geavanceerde’ mens talloze problemen gecreëerd die we niet meer kunnen oplossen. Kinderen hebben een aangeboren vermogen om nieuwe dingen te leren, de patronen van de wereld te begrijpen en complexe vaardigheden te ontwikkelen. Ze leren snel en gemakkelijk wanneer hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld, en wanneer leren creatief, interessant en leuk is. Daarom is formeel onderwijs vaak te rigide en saai, waardoor er een asociale omgeving ontstaat die niet aansluit bij de manier waarop kinderen van nature groeien en leren.”


Christopher Chase https://upliftconnect.com/global-butterfly-effect/

81 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page