• Arjan

Illusie van zekerheid

De grote Alan Watts legt op zijn unieke manier uit waarom de illusie van zekerheid mensen steeds meer onzeker maakt. Want zekerheid versterkt onzekerheid juist. Wen er maar aan.


Alan Watts: "Er is een tegenstrijdigheid in het volmaakt veilig willen zijn in een universum dat van nature veranderlijk en instabiel is. Maar die tegenstrijdigheid gaat verder dan de tegenstrijdigheid tussen het verlangen naar zekerheid en het harde feit van verandering.


Als ik veilig wil zijn, dat wil zeggen, beschermd tegen de maalstroom die 'het leven' nu eenmaal is, dan wil ik eigenlijk gescheiden zijn van het leven, er buiten gaan staan, er niet door worden beïnvloed. Maar daarbij ontstaat juist een gevoel van eenzaamheid, en die eenzaamheid maakt mensen onzeker. Veilig zijn betekent het 'ik' isoleren en versterken. Maar het is juist het gevoel een geïsoleerde 'ik' dat mij eenzaam en angstig maakt. Met andere woorden, hoe meer veiligheid ik creëer, hoe meer onveiligheid ik voel. Om het nog duidelijker te zeggen: het gevoel van veiligheid en onveiligheid zijn 100% hetzelfde."

Alan Watts: "Als ik een ideaal wil naleven, of mezelf wil verbeteren, splits ik mezelf in tweeën: er moet een goede 'ik' zijn die de slechte 'ik' gaat verbeteren. 'Ik', die de beste bedoelingen heeft, gaat werken aan de eigenzinnige 'ik'. Maar de worsteling tussen die twee vergroot het verschil tussen die twee juist. Het gevolg is dat 'ik' zich eenzamer voelt dan ooit, en dus zal 'ik' zijn negatieve kanten nog meer ervaren."

De zin van het leven is gewoon om te leven. Zo simpel en eenvoudig is het gewoon. En toch rent iedereen zijn hele leven rond, in grote paniek, alsof het nodig is om iets te bereiken dat verder gaat dan dat - Alan Watts

Alan Watts: "Je kunt het leven en al haar mysteries niet begrijpen zolang je jezelf krampachtig probeert vast te houden. Net zoals je een rivier niet kunt begrijpen door haar in een emmer te stoppen. Als je stromend water in een emmer gaat vangen, is het duidelijk dat je de essentie niet begrijpt, want water stroomt niet in een emmer. Om stromend water te 'hebben' moet je het loslaten en laten stromen. Of vergelijk het maar met je adem inhouden: dat kan niet want je raakt tegelijk je adem kwijt. Een samenleving die gebaseerd is op het streven naar veiligheid is vergelijkbaar met een wedstrijdje je adem inhouden, waarbij iedereen al snel paars aanloopt."

Onzekerheid beschouwen is haar nog steeds niet begrijpen. Om onzekerheid te snappen moet je het niet beredeneren, maar er in meegaan - Alan Watts

Alan Watts: "De echte reden waarom het menselijk leven zo ergerlijk en frustrerend kan zijn, is niet omdat dood, pijn, angst en honger bestaan. Het gekke van de mens is dat terwijl die dingen met zekerheid bestaan, wij er van weg kijken en het van ons af willen duwen in een poging om onszelf die ervaringen te besparen. We proberen ons te beschermen tegen het leven, waar we deel van zijn en mee verbonden zijn, door er tegelijk buiten te willen staan. We willen onszelf feitelijk in tweeën splitsen. Gezondheid, je compleet voelen en het leven accepteren liggen in het besef dat je jezelf niet kúnt opdelen. In het besef dat 'ik' en het leven één geheel zijn en dat er geen afzonderlijke 'ik' bestaat die veilig buiten die onzekere wereld kan blijven."


Alan Watts: "We hebben voor onszelf een probleem gecreëerd door het begrijpelijke te verwarren met vaste structuren. We denken dat het onmogelijk is om zin te geven aan het leven, als we niet de stroom van gebeurtenissen op de een of andere manier kunnen inpassen in een vast kader van structuren. Om betekenisvol te zijn, moet het leven begrijpelijk zijn in termen van vaste ideeën en wetten, en deze moeten op hun beurt overeenstemmen met een onveranderlijke en eeuwige realiteit. Maar als dat is wat 'zin geven aan het leven' betekent, dan hebben we onszelf de onmogelijke taak gesteld om een van nature veranderlijke wereld stil te zetten en te fixeren.


De enige manier om in een veranderlijke wereld niet onzeker te worden is om er in te duiken en je niet te verzetten tegen de dans van het leven."


Alan Watts uit het boek: Wisdom of Insecurity

83 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven