Search Results

40 items gevonden

Blogposts (35)

 • Boek: Een stap terug

  Begin april verscheen 'Een stap terug' als vervolg op mijn radicale boek 'Hoe nietsdoen de wereld redt'. Luister de podcast of lees verder onder de afbeelding. Nieuwe generatie wil een gezonde aarde Het schrijven van het boek kwam in een stroomversnelling door mijn recente opa-schap. Je beseft dan nóg meer: het wegkijken moet stoppen. Onze westerse maat voor succes is niet langer houdbaar: we consumeren en produceren elk jaar 70% meer dan de aarde kan verwerken. En onze zogenaamde duurzaamheid is ook geen succes: dat is vooral een excuus om te kunnen blijven doen wat we deden. Maar hoe komen we sneller bij een nieuwe, gezonde en natuur-inclusieve mentaliteit? Daarvoor moeten we weer leren voelen. Want aan de basis van een gezonde aarde, ligt onze verbinding met de natuur. Alleen wanneer we ons diep verbonden voelen met de natuur, wanneer we onze afhankelijkheid ervan persoonlijk ervaren en de intelligentie van de natuur in ons dagelijkse leven gaan ervaren, gaan we de juiste keuzes maken. Alleen dan zullen we de planeet werkelijk ondersteunen en niet langer leegzuigen. Als we weer leren voelen en onszelf openstellen, komen we verder. Leer voelen In onze super-rationele westerse wereld is de stap van hoofd naar hart, naar voelen, geen gemakkelijke. We weten precies hoe de ecologische teruggang zich voltrekt en wat de gevolgen zijn. Maar we vóelen het niet. We stellen ons niet open voor wat de cijfers werkelijk betekenen. We voelen niet wat het voor óns betekent, want we voelen onszelf geen onderdeel van de natuur. Hoe komen we bij ons gevoel? Als westerse onderzoeker was de weg van hoofd naar hart voor mij niet vanzelfsprekend. Die weg werd meer en meer geopend toen ik me tijdens mijn werk ging verdiepen in oosterse filosofie, inheemse wijsheid en natuurlijke geneeswijzen. Buiten het zicht van onze westerse samenleving is bij veel volken het gevoel van eenheid met de natuur leidend in de keuzes die in het dagelijks leven worden gemaakt. Onderbuik kennis, is ook kennis, heb ik geleerd. Stappenplan en dagelijkse routine Ik heb gemerkt dat er inmiddels behoefte is aan een concreet stappenplan. Dat biedt dit boek. Ik volg in 10 hoofdstukken de lijn weten-voelen-doen van Matthijs Schouten. Een mentaliteitsverandering ontstaat namelijk niet door goede voornemens. Mijn nieuwste boek 'Een stap terug' helpt a) om hiervan bewust te worden en is b) een praktisch en bruikbaar plan voor een persoonlijke en collectieve aanpak. Het boek is vanaf NU overal verkrijgbaar en wordt via Libris gratis verzonden.

 • Is wijsheid te leren?

  Is wijsheid iets dat je kunt leren? JA! Aristoteles wist al dat een serieuze opleiding zich richt op zowel hoofd áls hart. Want wijsheid komt voort uit gevoel, intuïtie en brede kennis. Door Christopher Chase, Seinan Gakuin Universiteit, Fukuoka, Japan Wijsheid Rondkijkend in de wereld om me heen zie ik dat de mensheid in een crisis zit. Banken en bedrijven zijn op zoek naar winst zonder zich te bekommeren om het welzijn en de gezondheid van de mensen die hun producten kopen of die voor hen werken. Consumenten kopen ongelimiteerd en gooien zaken weg, alsof onze planeet tegelijk een all-you-can-eat restaurant is als ook de vuilnisbelt voor de restjes. En de moderne ‘hervormingen’ in het onderwijs leggen meer de nadruk op testscores dan op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, creatief denken of liefde voor het leren. Hoe zijn we zover gekomen in onze ‘evolutie’ als dominante soort op onze planeet dat we ons zo primitief gedragen? En kan de mensheid van koers veranderen om de problemen op te lossen die we zelf hebben gecreëerd? Met andere woorden: kunnen we wijzer worden? Ik denk dat we om wijzer te worden de kloof moeten overbruggen tussen hart (compassie), ons complexe maar gefragmenteerde weten (kennis) en onze verbeelding (visueel denken). Het overbruggen van díe hiaten is hoe wijsheid naar mijn mening ontstaat. Compassie betekent daarbij zorgen en sympathie voor medemensen voelen. Kennis is de complexe informatie die we onze kinderen leren en die we als cultuur belangrijk vinden. Maar wat is verbeelding, en waarom is dat zo essentieel? De rol van verbeelding Verbeelding is het middel waarmee we visueel denken, en dus hoe we de wereld om ons heen ruimtelijk representeren en begrijpen. Op deze manier biedt verbeelding een soort virtueel landschap om informatie en kennis te organiseren. De meesten van ons zien verbeelding als iets dat alleen creatieve mensen en kunstenaars doen - een middel om iets te creëren wat nog niet bestaat. Maar het gaat veel verder. Ons wereldbeeld - ons begrip van alles om ons heen - maakt gebruik van mentale modellen en visuele representaties. We bouwen deze op in de loop van de tijd, gebaseerd op de informatie die binnenkomt - van directe waarnemingen, leraren, het internet, televisie, boeken, films, vriendenwerk, school, vermaak en spel - allemaal gebieden van menselijke ervaring. Wat soms ‘systeemdenken’ wordt genoemd, is een geest die in feite dergelijke complexe visuele modellen bouwt, zodat ze de verbanden en de onderlinge afhankelijkheid van de werkelijkheid weergeven om ze vervolgens toe te passen in het dagelijkse leven. In veel tribale tradities lijkt de verbeelding op deze manier te worden gebruikt, waarbij het visuele denken op basis van het hart (compassie) de primaire manier van redeneren is, de basis waarop wijsheid wordt gegenereerd en gedeeld. Zoveel mogelijk zaken worden daarbij in samenhang gezien. Helaas is in moderne samenlevingen veel van wat we op school leren juist volledig opgedeeld in vakjes. Zonder de samenhang nog langer te benadrukken. Mindfullness In zekere zin zijn ‘beschaafde’ mensen onwetend geworden. Of liever: we negeren de onderlinge afhankelijkheden zoals die in werkelijkheid bestaan. We hebben een methode van denken ontwikkeld die gebaseerd is op opdelen, abstraheren en dualisme en die het voor ons erg moeilijk maken om te begrijpen hoe de wereld eigenlijk werkt. De psychologe Ellen Langer spreekt hierover in termen van mindfulness tegenover dwaasheid. Mindfulness is een manier van denken die open staat voor input uit onze omgeving en een duidelijker beeld geeft van wat er werkelijk aan de hand is. Dwaasheid, zoals zij de term gebruikt, is denken op basis van kennis uit het verleden die de huidige situatie niet accuraat weergeeft. Ellen Langer heeft het over de valkuil van ‘deskundigen’ (op alle terreinen), die ‘goed opgeleid’ zijn en denken dat ze begrijpen wat ze doen, maar in werkelijkheid geen volledig of duidelijk beeld hebben van de dingen waar ze mee te maken hebben. Ze denken te klein. In oosterse tradities zoals het boeddhisme wordt de term mindfulness op een verwante manier gebruikt. De term betekent niet-oordelende observatie, zorgvuldig observeren wat er gebeurt zonder conceptuele ideeën en oordelen. Er worden methoden zoals meditatie gebruikt om iemand te helpen zijn bewustzijn te trainen, om een manier van observeren te beheersen die openstaat voor zintuiglijke input en vrij is van de vooringenomenheid en dualistische meningen. Zoals Zen-leraar Shunryu Suzuki het verwoordt: "In de geest van de beginner zijn er vele mogelijkheden, in de geest van de experts zijn er weinig mogelijkheden. Wijsheid vanuit het hart Wijsheid, naar mijn mening, ontstaat wanneer we verbeelding, compassie, mindfulness en kennis op een synergetische manier bij elkaar brengen, zodat we een nauwkeuriger begrip van de wereld om ons heen ontwikkelen en dan beslissingen nemen die door al deze vermogens samen worden geleid. Het is wat heeft geleid tot de diepere vormen van kunst, literatuur, mythe, wetenschap, films, poëzie en muziek die mensen hebben gecreëerd; en het is wat leidt tot verstandige besluitvorming door leiders op alle gebieden van menselijke activiteit. De verbeelding van kennis helpt ons om de aard van situaties te begrijpen, van wat er werkelijk aan de hand is. Gevoelens van mededogen helpen ons om verstandige keuzes te maken, bewust van (en zorgzaam over) hoe acties anderen zullen beïnvloeden. Mindfulness stelt ons in staat om in contact te blijven met wat er werkelijk gebeurt, om onze kennisrepresentaties bij te werken en om vaardiger te worden in ons handelen. De destructieve, egoïstische en manipulatieve activiteiten van technologisch ‘ontwikkelde’ beschavingen zijn in mijn ogen losgeraakt van de diepere wijsheid en een nauwkeurig begrip van de natuur en de samenhang der dingen. Kennis en verbeelding die niet gebaseerd is op mindfulness en geworteld is in wijsheid, creëert fantasiewerelden die snel nachtmerries kunnen worden. Zonder fundamenteel gezond verstand en wijsheid zijn we er niet in geslaagd om onze problemen op te lossen. We hebben juist voortdurend nieuwe problemen gecreëerd. Luister naar je hart De ‘moderne’ wereld waarin we leven is een wereld die we samen hebben gecreëerd. Het is het resultaat van gecompartimenteerde denken, waarin verschillende delen van de samenleving en van onze hersenen niet met elkaar communiceren. Om deze kloven te overbruggen zullen we meer verbindingen tussen de verschillende gebieden van ons lichaam en onze hersenen, en in de samenleving als geheel, tot stand moeten brengen. We moeten naar ons hart luisteren, opnieuw leren wat we al dachten te weten en onze kinderen aanmoedigen om anders te denken en zich anders te gedragen, om meer in harmonie met de natuur te leven. Als we dit met succes doen, kunnen we wijzer worden als soort, meer ‘eco-logisch’. Wij en de planeet die ons voortbracht, kunnen gelukkiger en gezonder zijn – genezen. Want zoals Albert Einstein zei: "We kunnen problemen niet oplossen door dezelfde manier van denken te gebruiken als toen we ze creëerden. Het ware teken van intelligentie is niet kennis, maar verbeelding. Christopher Chase (Seinan Gakuin Universiteit, Fukuoka, Japan) Uit: https://creativesystemsthinking.wordpress.com/2014/02/14/how-wisdom-grows-educating-hearts-and-minds/

 • Lessen in Geluk – Thich Nhat Hanh

  De lessen van Thich Nhat Hanh vertalen inzichten uit het boeddhisme naar het eigen leven. Hieronder staan zijn Lessen in Geluk. Hij leert zijn leerlingen hoe geluk is te cultiveren door gewoontes om te buigen en niet-denken te omarmen. Uit: How to Water the Seeds of Happiness, Lions Roar, 5 april 2022 Ieder van ons heeft het vermogen om gelukkig te zijn. De zaadjes van mededogen, begrip en liefde zitten in iedereen. We hebben in de kern allemaal rust, geluk en vreugde in ons. Toch hebben we ook allemaal rusteloosheid in ons. De rusteloze energie van strijd en ontevredenheid weerhoudt ons ervan te genieten van het nu en van onszelf. Onze rusteloosheid komt omdat we denken dat geluk niet mogelijk is in het hier en nu, en dus rennen we voortdurend naar de toekomst. We denken: als we maar genoeg bezit, status, macht of bewondering van anderen krijgen, zijn we gelukkig. En we denken dat we ons geluk sneller bereiken als we fanatieker achter dit soort zaken aanrennen. Een extra probleem is: we rennen niet alleen naar iets toe, we rennen tegelijk van iets anders weg. Iedereen lijdt, kent wanhoop, woede en eenzaamheid. Maar de meesten weten niet hoe ze met dat soort sterke emoties moeten omgaan en willen er dan maar zo snel mogelijk en zo ver mogelijk van weg. En zo zijn we altijd op de vlucht. Zo zijn we er nooit echt voor onszelf en voor anderen. We hebben het te druk met proberen ergens anders te komen. En als we niet in staat zijn om voor onszelf te zorgen, kunnen we er ook niet zijn voor onze geliefden. Dus we lopen niet alleen weg van onszelf, we lopen ook weg van onze familie en vrienden. Gewoonte-energie Ons voortdurende vluchten kost veel energie. Het creëert spanning in onze geest en put ons uit. Waar komt de energie om te rennen en te vluchten vandaan? We doen het omdat het een gewoonte is geworden. Ieder van ons draagt de gewoonte-energieën van zijn omgeving en zijn voorouders met zich mee. We hebben een sterk vermogen om die energieën te absorberen: ze vormen ons onderbewustzijn. Zie het als zaden, of in het Sanskriet: bija. De zaden van liefde, geluk, mededogen, maar ook angst, haat, bezorgdheid, enz. zitten in elk van ons. De boeddhistische psychologie verdeelt het bewustzijn in twee delen. Het ene deel is het mentale bewustzijn en het andere het onderbewustzijn. Het mentale bewustzijn, dat in de westerse psychologie "de bewuste geest" wordt genoemd, is ons actieve bewustzijn. Daaronder ligt het onderbewustzijn, dat volgens het boeddhisme 51 zaden bevat voor onze mentale constructies en gewoontes. Er zijn dus in het boeddhisme 51 zaden of kernen voor onze mentale gewoontes. Als we diep graven naar de wortels van de gewoonte-energie kunnen we de gewoontes ook veranderen. Diep graven is wat we met mindfulness doen. Als we met voldoende aandacht kijken naar onszelf, kunnen we de pijnlijke gewoonte van het vluchten en rennen, ombuigen naar een nieuwe gewoonte: van rust en geluk. Gewoontes veranderen De eerste vijf zaden voor onze mentale gewoontes zijn universeel. Omdat ze in elke mentale constructie aanwezig zijn. De eerste universele mentale constructie is ‘contact’, en vindt plaats wanneer een zintuig en een object bij elkaar komen. De tweede mentale constructie is ‘aandacht’ waarmee je onbewust naar een bepaald voorwerp wordt getrokken. Als je een geluid hoort, wordt je aandacht naar dat geluid getrokken. Er is gepaste en ongepaste aandacht, en met mindfulness kun je ervoor kiezen je aandacht te richten op iets dat gezond en heilzaam is. De derde universele mentale constructie is ‘gevoel’ en kan aangenaam, onaangenaam of neutraal zijn. Met mindfulness kunnen onze onaangename gevoelens worden omgezet in aangename gevoelens, zoals gevoelens van dankbaarheid. Als een gevoel aangenaam is, kun je al het denken stoppen en je gewoon bewust worden van het gevoel. Zo kun je heel gelukkig worden door gewoon met blote voeten op het strand te lopen en het zand tussen je tenen te voelen. De vierde universele mentale constructie is ‘perceptie’. Als je iets ziet, proeft, hoort of voelt, verschijnt het in je geest als een beeld. Als we iets zien met bloemblaadjes en een steel, geeft onze geest het de naam "bloem". Als we onze aandacht niet bewust naar onze waarneming brengen, merken we niet dat onze perceptie soms verkeerd is. Zo kunnen we een stuk touw verwarren met een slang. We denken soms dat iemand ons negeert terwijl hij in werkelijkheid doof is. Of we zien iets en denken dat pijn doet terwijl het ons ook plezier zou kunnen brengen. Onjuiste of oppervlakkige waarneming is een gevaar en kan makkelijk angst, woede en irritatie teweegbrengen. De vijfde universele mentale constructie is ‘intentie’, ook wel bekend als wil. Je hebt contact met het object, je voelt het en je neemt het waar en er ontstaat een relatie met dat object. Je beslist of je het omarmt of dat je het wegduwt. De vijfde mentale constructie is je beslissing om een voorwerp te aanvaarden of te verwerpen. Gewoonte-energie ombuigen Onze gewoonte-energie komt voort uit de genoemde vijf mentale constructies. Hun zaden vormen neurale paden die leiden tot ofwel verwerpen (basis van ons lijden) ofwel aanvaarden (basis voor geluk). Elk zaadje dat zich manifesteert in je bewustzijn keert sterker dan ooit terug naar je onderbewustzijn. Als iets een gevoel van boosheid triggert, wordt het neurale pad naar boosheid geëffend en wordt het een gewoonte. Maar met de tussenkomst van bewuste waarneming, van mindfulness, kan het negatieve neurale pad worden gewist en een ander pad, dat van begrip en geluk, worden geopend. Depressie, angst, jaloezie, wanhoop en de conflicten in jezelf zijn allemaal negatieve mentale constructies die bijdragen aan de gewoonte om weg te lopen. Maar als ze naar boven komen, sta ze dan vanaf nu toe om naar boven te komen! Erken ze, omarm ze, en wees je er bewust van. Want we kunnen de gewoonte-energie niet ombuigen met enkel onze goede wil. We hebben eerst en vooral inzicht nodig. En inzicht komt door diep waar te nemen. De enige manier om gewoonte-energie te transformeren is door ze op te merken, te herkennen, te omarmen en te oefenen in het vinden van positieve zaadjes om er positieve gewoontes van te maken. Wanneer je de gewoonte ontwikkelt om gelukkig te zijn, doe je alles wat je doet op zo'n manier dat het vreugde en geluk creëert --- zelfs jezelf een kopje thee inschenken. Dus mindfulness helpt ons om de gewoonte-energie van het wegrennen te herkennen. Wanneer dat gebeurt, kunnen we er om lachen en ons er aan ontworstelen. Wanneer we de gewoonte-energie van het wegrennen herkennen, verliest ze haar kracht en kunnen we ook onze stress gemakkelijker loslaten: we zien wat er in ons gebeurt. Sommige gewoontes zijn heel moeilijk om te buigen. Als je een vel papier verkreukelt, is het moeilijk om het weer plat te maken. Het heeft de gewoonte-energie van verfrommeld te zijn. Wij zijn net zo. Maar geluk kan ook een energie van gewoonte zijn. De beoefening van mindfulness stelt ons in staat om nieuwe, meer functionele gewoontes te creëren. Niet-denken als nieuwe gewoonte Met de tussenkomst van mindfulness kun je een negatief neuraal pad uitwissen en een ander pad openen dat leidt naar begrip en geluk. De praktijk van ‘niet-denken’ kan daarbij enorm helpen. Op het moment dat je ergens over begint te denken, verlies je de directe ongefilterde ervaring. Je hebt dan niet veel kans meer om écht in het hier en het nu te zijn -- om in contact te zijn met wat er in je lichaam en om je heen gebeurt. Leer dus om je bewust te zijn van prikkels en gevoelens zonder er direct over na te gaan denken. Alleen zo kun je écht in contact zijn met je omgeving: met andere wezens maar ook met wat voeding, ziekte en genezing met je doen, zowel fysiek als mentaal. Door mindfulness en concentratie te laten ingrijpen in het proces van waarneming kan een nieuw neuraal pad worden gecreëerd dat leidt tot begrip, mededogen, geluk en genezing en niet tot lijden. Onze hersenen hebben de kracht van neuroplasticiteit; ze kunnen veranderen. Mededogen als breekijzer Stel dat iemand iets zegt dat je boos maakt. Je oude pad wil iets zeggen om hem te straffen. Maar dat maakt jou een slachtoffer van je gewoonte-energie. In plaats daarvan kun je stoppen, de boosheid en irritatie in je accepteren, en er om glimlachen. Met mindfulness kijk je naar de ander en word je je bewust van het lijden in hem. Misschien heeft hij zo gesproken uit frustratie en denkt hij dat hij door zo te spreken van die frustratie afkomt, maar in feite lijdt hij er juist meer onder. Als je maar één of twee seconden kijkt en het lijden van de ander ziet, ontstaat er mededogen. Als mededogen geboren is, lijdt je niet meer, en misschien vind je iets om te zeggen dat de ander zal helpen. Met oefening kunnen we altijd nieuwe neurale paden als deze openen. Wanneer ze een gewoonte worden, noemen we het de gewoonte van geluk. We beoefenen mindfulness om in contact te komen met de juiste aandacht, ons denken te stoppen, en te genieten van het gevoel dat mogelijk is in het hier en nu. We herkennen de vele bronnen van geluk die er zijn, meer dan we ons ooit hadden voorgesteld. Dit is mogelijk. Zonder veel inspanning kunnen we de gewoonte ontwikkelen om gelukkig te zijn met wat we hebben. Uit: https://www.lionsroar.com/how-to-water-the-seeds-of-happiness/

Alles bekijken

Pagina's (5)

 • Arjan Mulder | boeken

  Mijn boeken Een stap terug Het verlichte pad naar een gezonde aarde, maatschappelijke winst en persoonlijke vooruitgang. ​ De mens gebruikt jaarlijks 70% meer dan de aarde aankan. Het probleem is onze westerse definitie van succes. Dit boek schetst het succesverhaal dat ontstaat wanneer we leren om de intelligentie van de natuur te zien en ons eigen ego te laten varen. Het boek volgt de lijn weten-voelen-doen als verlicht pad naar een gezonde planeet en biedt daartoe een bruikbaar 10-stappenplan. Het is een praktisch handboek om te leren werken met de natuur en niet langer ertegen. Want de grootste sprong vooruit is nu een stap terug. Het boek is gebaseerd op de ideeën van Thich Nhat Hanh, Charles Eisenstein, Matthijs Schouten, Dan Buettner, Alan Watts, Christopher Chase, Kees Klomp, Rutger Bregman, Wiggert Meerman, Ernst F. Schumacher en vele anderen. ​ Taal: Nederlands Bindwijze: Paperback Verschenen: 6 april 2022 Afmetingen: 21 x 14,8 x 1,2 cm Aantal pagina's: 142 pagina's ISBN: 9789464489361 ​ Prijs: €15,00 (=kostprijs) ​ BESTEL hier via Libris.nl Podcast beluisteren 00:00 / 18:55 Hoe nietsdoen de wereld redt Een manifest met 10 krachtige betogen waarom we vandaag nog moeten beginnen met nietsdoen . Wereldwijd gebruikt de mens elk jaar 1,7 aardes voor voedsel, grondstoffen en energie. Nederland het dubbele daarvan. Ook de groenste initiatieven lossen dat probleem niet op. Mensen willen veel 'doen ' om de wereld te redden, maar 'doen ' is nu juist de kern van het probleem. Klimaat, milieu, economie, techniek, gezondheidszorg, landbouw en zelfs ons onderwijs vragen niet om doen, maar om niet-doen. Het is de enige echte weg vooruit. Als we ons gaan aanpassen aan de natuur, blijken de mogelijkheden om te groeien eindeloos. Een bloeiende planeet en een toekomst voor onszelf beginnen met nietsdoen . Ont-groeien, regenereren en een flinke stap terug: dit boek laat zien dat het kan! ​ 'Hoe nietsdoen de wereld redt' is een eerlijk, opbouwend, leerzaam en bijzonder verhelderend betoog. Taal: Nederlands Bindwijze: Paperback Verschenen: 6 juni 2021 Afmetingen: 21 x 14,8 x 1,1 cm Aantal pagina's: 126 pagina's ISBN: 9789464354577 ​ Prijs: €15,00 (=kostprijs) BESTEL hier via Libris.nl UK versie GRATIS download Fijn, zo'n brein - Is ons denken wel zo slim? Dit boek laat op een verhalende manier zien hoezeer ons denken over zekerheid ons in de greep heeft. We denken dat we orde in ons bestaan scheppen, maar we denken slechts achter de feiten aan. Waarom doen we dat? Schieten we er iets mee op? In principe niet. Maar de moderne mens zit vast in de zogenoemde ‘Story of Separatio n’, het verhaal van de geïsoleerde en angstige mens, die streeft naar controle. Oude culturen hanteren het verhaal van de universele samenhang, de ‘Story of Interbeing ’. Zij accepteren onzekerheid, met als resultaat: inzicht, wijsheid en vertrouwen. De keuze is aan ons: blijven wij gevangen in onzekerheid, of gaan we onszelf overwinnen, onze beperkingen accepteren en leven vanuit vertrouwen? Kunnen moderne mensen dat nog wel? Zijn ze zo slim? ​ Confronterend en ontluisterend. Taal: Nederlands Bindwijze: Paperback Verschenen: februari 2021 Afmetingen: 21 x 14,8 x 1,3 cm Aantal pagina's: 144 pagina's ISBN: 9789464189322 ​ ​ Prijs: €20,00 Gratis verzonden via Libris.nl BESTEL hier via Libris.nl Radio interview beluisteren 00:00 / 12:37 De dag dat Boeddha lachte - de mythe van de maakbaarheid in reisverhalen Dit boek schetst in vijftien intrigerende reisverhalen waarom wetenschap en techniek ongeschikt zijn om de grote problemen van nu op te lossen. De mythe van de maakbaarheid loopt vast. Het boek maakt duidelijk dat oosterse wijsheid een veel krachtiger middel is om onze uitdagingen te benaderen. De inzichten blijken actueler en bruikbaarder dan ze op het eerste oog lijken te zijn. Het sprookje van de maakbaarheid wordt stap voor stap ontrafeld. Onze moderne wereld blijkt op drijfzand te zijn gebouwd; tijd, kennis, economie, gezondheid, geluk en macht zijn niet maakbaar. 'De dag dat Boeddha lachte ' is een reisgids voor de geest; voor wie van reizen houdt en de kracht van de oosterse benadering wil leren kennen. Blijft maakbaarheid het streven, of willen we naar een wijs en prettig bestaan? Leest als een spannende roman – Intrigerend, actueel, inspirerend – Ons westerse denken op z’n kop Taal: Nederlands Bindwijze: Paperback Verschenen: maart 2020 Tweede druk: februari 2021 Afmetingen: 21 x 14,8 x 1,7 cm Aantal pagina's: 170 pagina's ISBN: 9789402190205 ​ Prijs: €20,00 Gratis verzonden via Libris.nl BESTEL hier via Libris.nl Radio interview beluisteren 00:00 / 10:41 Als Boeddha Darwin kende - overdenkingen van een reiziger In dit boek nodig ik je uit om anders te kijken naar de wereld. Om onze moderne wereld te bezien vanuit een oosters perspectief. 'Als Boeddha Darwin kende ' geeft in veertien filosofische reisverhalen een verrassend beeld van het bestaan. Want vanuit een oosters wereldbeeld ziet ons moderne leven er ineens heel anders uit: het westerse geloof in maakbaarheid, de ideeën over mooi en lelijk, de ecologische gevolgen van de uitvinding van de telegraaf, maar ook de menselijke warmte op de Noordkaap en de jacht op bezit, status en macht. Het boek is een reisgids voor de geest. Het nodigt uit om de mogelijkheden van de oosterse denkwijzen toe te passen in het eigen leven en om onze westerse waarden meer open tegemoet te treden. ​ Waarschuwing: na het lezen van dit boek kijk je nooit meer hetzelfde om je heen. Taal: Nederlands Bindwijze: Paperback Verschenen: maart 2019 Tweede druk: februari 2021 Afmetingen: 21 x 14,8 x 1,3 cm Aantal pagina's: 136 pagina's ISBN: 9789402187809 ​ Prijs: €17,90 Gratis verzonden via Libris.nl BESTEL hier via Libris.nl Radio interview beluisteren 00:00 / 11:40 Koeien denken niet - de kortste weg naar geluk gaat door het weiland 'Koeien denken niet' is een boekje over geluk. Over het vinden van geluk. Want zo moeilijk is dat niet. Geluk zit in elke koe. Koeien, vrij in de wei, zijn het gelukkigste op aarde. Iets anders is nooit aangetoond. Geluk ligt niet op straat, zit niet in andere mensen. Een koe is het ultieme geluksmodel. Want koeien denken niet. Koeien zijn zo lekker zen. Humoristisch én serieus, want over simpele dingen moet je niet moeilijk doen. Het boekje is gratis als eBook te downloaden voor iedereen die denkt: dacht ik maar vaker niet. Leestijd 10 minuten, overdenktijd iets meer, winst oneindig. Download het boekje vooral en verspreid het rustig onder alle denkers die je denkt te kennen. Want iedereen wil wel wat rust in zijn hoofd. En soms heeft zo'n boekje nét de juiste toon. Taal: Nederlands Bindwijze: eBook Verschenen: april 2020 Afmetingen: 21 x 14,8 x 0,5 cm Aantal pagina's: 30 pagina's Uitgave in eigen beheer Prijs: gratis via knop hieronder eBook GRATIS downloaden Bomen zijn niet bang - de weg naar evenwicht gaat door het bos 'Bomen zijn niet bang' is een boekje over het vinden van evenwicht. Mensen vinden de balans maar moeizaam, en vaak helemaal niet. Het geheim? Bomen zijn niet bang. Bomen, vrij of in een bos, zijn de evenwichtigste schepsels. Iets anders is nooit aangetoond. Evenwicht krijg je niet door een lesje yoga, balans krijg je in het bos. Dus wil je evenwicht in je leven? Ga bij de boom te rade. Bomen zijn in balans. En nooit onzeker. Humoristisch en toch serieus, want over simpele dingen moet je niet moeilijk doen. Het boekje is gratis als eBook te downloaden voor iedereen die balans zoekt in het leven. Leestijd 10 minuten, overdenktijd iets meer, winst voor altijd. Download het boekje vooral en verspreid het evenwichtig onder alle evenwichtszoekers die je kent. Want iedereen wil in balans zijn. En soms heeft zo'n boekje dan nét de juiste toon. Zijn mijn serieuze boeken te zwaar? Dan is dit een leuk begin! Taal: Nederlands Bindwijze: eBook Verschenen: september 2020 Afmetingen: 21 x 14,8 x 0,5 cm Aantal pagina's: 30 pagina's Uitgave in eigen beheer Prijs: gratis via knop hieronder eBook GRATIS downloaden Het Spijtvrouwtje - korte verhalen, bijzondere mensen Reizen levert mooie ontmoetingen op, met bijzondere mensen. En mensen delen graag hun verhaal. Mooie mensen, die in eerste instantie niet eens zo opvallen. Ik weet nooit wanneer zo'n ontmoeting zich ontvouwt. Maar als ze er is, is ze direct ook heel intens. Want in het contact blijkt ieder mens bijzonder. Met een uniek verhaal. Zo ontstaan mijn reisreportages, en zo ontstond ook mijn verhalenbundel 'Het spijtvrouwtje'. Het is een bundel van achtentwintig korte verhalen over gewone mensen die ik zo maar ergens heb ontmoet. Grappig, herkenbaar en onverwacht. Een beetje zoals de 'Kronkels' van Simon Carmiggelt... Taal: Nederlands Bindwijze: e-Book Verschenen: november 2014 Afmetingen: 21,5 x 13,5 x 0,6 cm Aantal pagina's: 64 pagina's ISBN: 9789402126211 Singel Uitgeverijen, Amsterdam Prijs: €4,99 BESTEL hier via Libris.nl

 • Privacy | Arjan Mulder

  Privacy Deze website is een persoonlijke website zonder enig commercieel belang. De website heeft geen inkomsten. Ik verzamel geen gegevens, behalve wat strikt noodzakelijk is voor het technisch functioneren van de site. Privacy is een groot goed. Privacy gevoelige gegevens worden nooit gedeeld met derden. Ik gebruik geen trackers, tracking pixels of affiliate links. ​ Om de informatie op de site ArjanMulder.com aan je te kunnen verstrekken is het volgende van belang: ​ Door gebruik te maken van de website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Ik doe er alles aan om de privacy van de lezers van mijn website te beschermen. ​ De website gebruikt alleen noodzakelijke en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. ​ Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.​ ​ ​ Van lezers die mij via het contactformulier benaderen, wordt het mailadres, het IP-adres (eventueel) en de naam opgeslagen. De website verwerkt die gegevens om e.e.a. technisch goed te kunnen laten functioneren en om mij te kunnen laten reageren op jouw vragen. ​ ​ Ik neemt nooit eenzijdig contact met je op en ik verzend geen nieuwsbrieven of andere reclame uitingen. ​ De gegevens uit het contactformulier worden (voor onbepaalde tijd) opgeslagen op de beveiligde servers van de website.​ ​ Ter bescherming van de persoonsgegevens heb ik passende technische maatregelen getroffen. De website wordt hiertoe gehost door Wix.com, die als host alle voorkomende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de websitegegevens versleuteld en achter een firewall op te slaan. Wix.com heeft een eigen privacyverklaring en garandeert daarin de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.​ Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging.​ ​ Ik heb geen invloed op de privacy van gegevens op andere sites waarnaar via links in de inhoud van ArjanMulder.com wordt verwezen. ​ Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. ​ De privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese regelgeving 'General Data Protection Regulation' (GDPR) van 25 mei 2018. Als je denkt ik niet goed om ga met jouw privacy, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons ​ Was getekend, Arjan Mulder, Hengelo, Nederland ​

 • Arjan Mulder | Contact

  Contact Verzenden Bedankt voor je bericht!

Alles bekijken