Over mij

Als kind kon ik uren naar de druppels uit een kraan kijken. Of ademloos naar de landing op de maan. In een deken lag ik naar de sterren te kijken, door een zelfgemaakte telescoop. De kosmos proberen te begrijpen. Nieuwsgierigheid.

Ik werd onderzoeker in de revalidatie, promoveerde na 10 jaar onderzoek en zag vooral in dat ik steeds minder begreep. Veel weten van weinig, betekent weinig oog voor het geheel. Dus werd ik na mijn wetenschappelijke promotie liever reisjournalist en docent. Liever brede nieuwsgierigheid dan smalle kennis. Liever toepassingen dan nog meer vragen. Want de wereld is té bijzonder. Mensen zijn bijzonder, de natuur is fantastisch en de kosmos oneindig creatief.

Reizen betekent voor mij zien. Mogelijkheden zien van andere culturen én de beperkingen zien van de eigen cultuur. Maar reizen heeft tegelijk ook een ecologische keerzijde. (Over)toerisme geeft problemen die samenhangen met onze westerse manier van kijken naar het leven: we zien onszelf niet meer als onderdeel van de natuur, we geloven in maakbaarheid en onze eigen superioriteit, en bezit, status en macht zijn de voornaamste criteria voor succes in ons economisch bestaan.

In 2010 kwam ik in Sri Lanka in contact met het boeddhisme. Ik werd gegrepen door de oosterse wijsheid. De oosterse (boeddhistische) filosofie bleek een fijne spiegel, waarin ik de beperkingen van mijn eigen westerse cultuur scherper zag dan ooit daarvoor. De reis naar Sri Lanka was de inspiratie voor de eerste boeken die ik schreef: 'Als Boeddha Darwin kende', 'De dag dat Boeddha lachte', 'Fijn, zo'n brein', 'Koeien denken niet' en ' Bomen zijn niet bang'. Die boeken gaan over de oosterse filosofische benadering van succes. Die is 180 graden anders dan onze westerse. Ik noem mezelf geen boeddhist, maar de oosterse filosofieën zijn prachtig om de westerse waarden te relativeren. En ook om alternatieven aan te dragen - gebaseerd op acceptatie in plaats van controle.

Reizen is leren om anders te kijken, niet in het minste naar jezelf. Kijkend naar mijn eigen rol en mogelijkheden betekent het dat ik vooral de samenhang wil duidelijk maken in alles wat ik ervaar. Verhalen vertellen dus. Zoals vroeger bij het kampvuur. Inzichten delen. Beeldend verwoorden en woorden van beeld voorzien. Vertellen over inspirerende mensen en eerlijke activiteiten. Over projecten die investeren in ecologisch herstel. Over oeroude inzichten die onze beperkingen als mensen centraal stellen. Voorbeelden. Vertellingen. Een spiegel.

Vertellen doe ik op deze website, maar ook als auteur van boeken, als redacteur van Reishonger.nl en als reisjournalist bij Seniorenwijzer. Storytelling. Inspiratie.

Arjan Mulder

Arjan Mulder