Over mij

Uren keek ik door een zelfgemaakte telescoop. De kosmos doorgronden. Ademloos keek ik naar de druppels uit een kraan. Magisch. En toen ik groot was? Toen werd ik onderzoeker. En na tien jaar onderzoek? Toen begreep ik dat ik steeds minder begreep. Ik wist heel veel van weinig, maar weinig van het geheel. 

Na mijn wetenschappelijke jaren werd ik maar liever reisjournalist en docent. Liever breed dan smal. Liever de brede kennis en de intuïtie van oude culturen dan de 'weten'schap. Want de wereld is té complex, de mensheid té bijzonder en het universum té creatief. Kijk breed, niet smal.

In Sri Lanka kwam ik in 2010 in contact met het boeddhisme. Deze oosterse filosofie werd een fijne spiegel, waarin ik de beperkingen van mijn eigen westerse cultuur scherper zag dan ooit. Het werd de inspiratie voor de eerste boeken die ik schreef: 'Als Boeddha Darwin kende', 'De dag dat Boeddha lachte' en 'Fijn, zo'n brein'.

De oosterse filosofieën zijn prachtig om ons westerse denken te relativeren. Mijn boeken gaan vooral over de oosterse filosofische benadering van succes. Die is diametraal anders dan onze westerse: acceptatie in plaats van controle. Ik vind er de alternatieven voor onze ontspoorde maatschappij. Uitgaande van verwondering, spiritualiteit.


Reizen betekent voor mij: de mogelijkheden zien van andere culturen en de beperkingen van de eigen cultuur. Zo ging ik óók inzien welke keerzijde reizen heeft. Welke keerzijde onze consumptie heeft. Overtoerisme geeft problemen die direct samenhangen met ons kapitalistische denken. We zien onszelf niet meer als onderdeel van de natuur. We geloven in maakbaarheid, onze eigen superioriteit, en de voornaamste criteria voor succes zijn bezit, status en macht.

Kijkend naar mijn eigen rol en mogelijkheden, wil ik nog slechts de samenhang duidelijk maken in alles wat ik heb gezien en heb ervaren. Verhalen vertellen dus. De wijsheid van anderen delen. Zoals vroeger bij het kampvuur. Inzichten beeldend verwoorden en woorden van beeld voorzien. Vertellen over inspirerende mensen en eerlijke activiteiten. Over projecten die investeren in ecologisch herstel. Over oeroude spirituele inzichten die onze beperkingen als mensen centraal stellen.

Vertellen doe ik als auteur van boeken, als redacteur bij Reishonger.nl en als reisschrijver bij Seniorenwijzer.  Dromen. Duiden. Delen.

Contact?

Ik schrijf niet in opdracht, beoordeel geen manuscripten, recenseer geen boeken. Ik ben geen therapeut, leraar of coach. Ik geef geen lezingen, cursussen of interviews. Alles wat ik te zeggen heb, kun je terugvinden in mijn boeken. Daar zijn ze voor. Als je me tóch wilt bereiken:

a.j.mulder.nl apenstaartje gmail punt com

(apenstaartje vervangen door @ en punt door een punt)