Privacy

Deze website is een persoonlijke website zonder enig commercieel belang. De website heeft geen inkomsten. Ik verzamel geen gegevens, behalve wat strikt noodzakelijk is voor het technisch functioneren van de site. Privacy is een groot goed. Privacy gevoelige gegevens worden nooit gedeeld met derden. Ik gebruik geen trackers, tracking pixels of affiliate links.

Om de informatie op de site ArjanMulder.com aan je te kunnen verstrekken is het volgende van belang:

 • Door gebruik te maken van de website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Ik doe er alles aan om de privacy van de lezers van mijn website te beschermen.

 • De website gebruikt alleen noodzakelijke en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 • Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.​

 • Van lezers die mij via het contactformulier benaderen, wordt het mailadres, het IP-adres (eventueel) en de naam opgeslagen. De website verwerkt die gegevens om e.e.a. technisch goed te kunnen laten functioneren en om mij te kunnen laten reageren op jouw vragen.

 • Ik neemt nooit eenzijdig contact met je op en ik verzend geen nieuwsbrieven of andere reclame uitingen.

​ 

 • De gegevens uit het contactformulier worden (voor onbepaalde tijd) opgeslagen op de beveiligde servers van de website.​

 • Ter bescherming van de persoonsgegevens heb ik passende technische maatregelen getroffen. De website wordt hiertoe gehost door Wix.com, die als host alle voorkomende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de websitegegevens versleuteld en achter een firewall op te slaan. Wix.com heeft een eigen privacyverklaring en garandeert daarin de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.​ Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging.​

 • Ik heb geen invloed op de privacy van gegevens op andere sites waarnaar via links in de inhoud van ArjanMulder.com wordt verwezen.

 • Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

 • De privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese regelgeving 'General Data Protection Regulation' (GDPR) van 25 mei 2018. Als je denkt ik niet goed om ga met jouw privacy, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 •  Was getekend, Arjan Mulder, Hengelo, Nederland