Privacy

De website ArjanMulder.com is een persoonlijke website zonder enig commercieel belang. De website heeft geen inkomsten. Ik verzamel daarom geen gegevens van jou, behalve wat voor het functioneren van de site strikt noodzakelijk is. Privacy is een groot goed voor mij, privacy gevoelige gegevens worden nooit gedeeld met derden. Op mijn site vind je dan ook geen trackers, tracking pixels of affiliate links.

In het kader van het verstrekken van de informatie en reportages op de website worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

Van lezers die via het contactformulier reageren wordt het mailadres, (eventueel) het IP-adres en de naam opgeslagen. Van lezers en anderen die per mail contact zoeken hun mailadres en naam.

Ik verwerk de persoonsgegevens om de website technisch goed te kunnen laten functioneren en om te kunnen reageren op vragen van lezers.

 

Ik neemt nooit eenzijdig contact met je op. Ik verzend geen nieuwsbrieven of andere reclame uitingen.

Ter bescherming van de persoonsgegevens heb ik passende technische maatregelen getroffen. Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging. De website wordt hiertoe gehost door Wix.com, die als host alle voorkomende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de websitegegevens versleuteld en achter een firewall op te slaan. Wix.com heeft een eigen privacyverklaring en garandeert daarin de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om de privacy van lezers van mijn website te beschermen. Door gebruik te maken van de website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

De gegevens uit het contactformulier worden voor onbepaalde tijd opgeslagen op de beveiligde servers van de website. Technische gegevens twee jaar.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

De website gebruikt alleen noodzakelijke en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De informatie van lezers en gebruikers van ArjanMulder.com wordt niet met derden gedeeld.

Ik heb geen invloed op de privacy van gegevens op andere sites waarnaar via links in de inhoud van ArjanMulder.com wordt verwezen.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese regelgeving 'General Data Protection Regulation' (GDPR) van 25 mei 2018. De regeling geeft je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bij ons een verzoek in te dienen om de gegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, verwijdering of overdracht van gegevens naar ons mailen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De uitgever van ArjanMulder.com

Arjan Mulder

Hengelo, 1 januari 2020

Reizen, kijken, filosoferen. Schrijven. Want culturen zijn inspirerend, natuur intrigerend en de kosmos oneindig creatief. Bronnen - voor prachtige verhalen.

Lees meer over mij

© 2020 by Arjan Mulder created at Wix.com

Arjan Mulder